Om mig - Anna-Lena Andersson

Anna-Lena Andersson, doktorand i didaktik samt universitetsadjunkt i specialpedagogik

Anna-Lena Andersson har sedan vårterminen 2012 arbetat vid Mälardalens högskola (Mdh), Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) och avdelningen för specialpedagogik.

Tidigare arbetade Anna-Lena Andersson med undervisning i grundskolans senare skolår, inom ämnesområden som t ex matematik, idrott och hälsa, naturvetenskap och teknik samt varit verksam som specialpedagog och speciallärare.   

Vid Mälardalens högskola undervisar Anna-Lena Andersson i olika kurser inom specialpedagog- och speciallärarprogrammet.

Hösten 2013 antogs Anna-Lena Andersson som doktorand inom ämnesområdet didaktik. Studien syftar till att studera den pedagogiska utmaningen av att bemöta de hinder och möjligheter som skapas vid undervisningssituationen för barn och unga med olika förutsättningar. Anna-Lena Anderssons huvudhandledare är docent Jenny Wilder (SU/Mdh). Handledare är Nina Klang (UU), Gunnlaugur Magnùsson (UU) samt Anne Lillvist (ÖU/Mdh).