Om mig

Ulrika Larsdotter Bodin, universitetsadjunkt i specialpedagogik

Jag heter Ulrika Larsdotter Bodin och arbetar som universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Mälardalens högskola. 

Jag är utbildad förskollärare, montessoriförskollärare och specialpedagog. Jag har även en filosofie licentiatexamen i didaktik.

Inom det specialpedagogiska undervisningsområdet är mitt främsta fokus det kvalificerade samtalet. Jag är även intresserad av mera allmänna specialpedagogiska frågeställningar och perspektiv relaterade till främst förskola. För närvarande undervisar och handleder jag inom de påbyggnadsutbildningar till specialpedagog och speciallärare som ges vid MDH. Mitt forskningsintresse är riktat mot förskollärares yrkeskunnande, inkluderande undervisning och arbetssätt samt professionsutveckling. Därmed finns det flera beröringspunkter mellan didaktik och specialpedagogik.