Om mig

Eva Bergstrand adjungerad universitetsadjunkt i specialpedagogik

Eva har arbetat vid Mälardalens högskola sedan augusti 2017 inom speciallärar- och specialpedagogprogrammet. Både inom kursen "Specialpedagogiska perspektiv" (höstterminen 2017) och kursen "Kvalificerade samtal" (vårterminen 2018)