Publikationer

Referee-bedömda artiklar

Lundqvist, J., & Sandström, M. (submitted). A bioecological content analysis: An analysis technique rooted in the bioecological model for human development.

Sandström, M., Lundqvist, J., & Axelsson, A. (submitted). Parents’ Ideal type approaches to children’s early education pathways: Life-stories from the Swedish context.

Lundqvist, J., Allodi Westling, M., & Siljehag, E. (submitted). Needs and values of children with and without special educational needs in early school years: A study of young children’s views on what matters to them

Lundqvist, J., Allodi Westling, M., & Siljehag, E. (2016). Characteristics of Swedish preschools that provide education and care to children with special educational needs. European Journal of Special Needs Education, 31(1), 124-139.

Lundqvist, J., Allodi Westling, M., & Siljehag, E. (2015). Special educational needs and support provisions in Swedish preschools: A multiple-case study. International Journal of Early Childhood Special Education, 7(2), 273-293.

Lundqvist, J., Allodi Westling, M., & Siljehag, E. (2015). Inclusive education, support provisions and early childhood educational pathways in the context of Sweden: A longitudinal study. International Journal of Special Education, 30(3), 3-16.

Lundqvist, J. (2014). A review of research in educational settings involving children’s responses. Child Indicators Research, 7(4), 751-768.

 

Avhandling

Lundqvist, J. (2016). Educational pathways and transitions in the early school years: Special educational needs, support provisions and inclusive education. Diss. (Summary). Stockholm: Stockholm University, 2016. Stockholm.

Svensk titel: Utbildningsvägar och övergångar under de tidiga skolåren: Behov, stödinsatser och inkluderande undervisning.

 

Länkar:

http://www.specped.su.se/forskning/disputationer/inclusive-and-special-education-in-the-early-school-years-1.271234

http://www.specped.su.se/forskning/disputationer/disputation-specialpedagogik-och-barns-tidiga-skol%C3%A5r-1.268892

http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/educational-pathways-transitions-early-school-years-special-educational-needs-support-provisions-inclusive-education/

http://www.skolporten.se/forskning/intervju/stor-variation-barns-utbildningsvagar/

 

Referee-bedömda bokkapitel

Axelsson, A., Lundqvist, J., & Sandström, M. (2017). Tre mammor berättar om sina barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången däremellan. In A. Garpelin & A. Sandberg (Eds.) Barn och Unga i Skola och Samhälle (s. 28-51). MSES: Mälardalen Studies in Educational Sciences.

Lundqvist, J. (2015). Transition patterns after inclusive preschool: The educational pathways of children with and without special educational needs in Sweden. In F. Dovigo, C. Favella, F. Gasparini, A. Pietrocarlo, V. Rocco, & E. Zappella (Eds.), Special education needs and inclusive practices. An international perspective (pp. 98-102). Bergamo, Italy: University of Bergamo. Retrieved from http://media.wix.com/ugd/2426da_a912a43c635a418693d7a9a3e7fc3374.pdf

 

Rapporter

Göransson, K., Lundqvist, J., Neverland, M., & Rune, A. (2012). Modellskolor för inkludering: Erfarenheter från ett utvecklingsprojekt i Västerås stad. Västerås stad.

 

Kurslitteratur

Lundqvist, J. (in progress). Tidiga insatser och barns utbildningsvägar: Inkludering och specialpedagogik. Natur & Kultur.

 

Populärvetenskapliga artiklar, bokkapitel och presentationer

Lundqvist, J. (forthcoming). Barnens behovsteori och aktuell specialpedagogisk forskning om fritidshem. Fritidshemsbiennalen 2017. Oktober, 23-24, 2017, Linköpings universitet: Norrköping.

Lundqvist, J. (in progress) Specialpedagogprogram vid svenska lärosäten: En komparativ studie av programbenämningar, urvalsstrategier, kursinnehåll, arbetsformer, betygsskalor och examinationsformer.

Lundqvist, J. (2016). Specialpedagogikens didaktik i förskolan: Stödinsatser och inkluderande arbetssätt. Skolporten. Oktober, 6-7, 2016, Stockholm.