Nätverk

Deltagande i nätverk

Inkluderande Lärmiljöer och Tidiga Insatser (ILTI). Ett nytt internationellt nätverk vid Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet om evidensbaserade forskningsprogram, inkluderande lärmiljöer och tidiga insatser i förskola och förskoleklass.

Pedagogies of Educational Transition (POET). Ett internationellt nätverk med intresse för frågor om övergångar i utbildningssammanhang.

Network for Educational TransitionS (NETS). Ett nationellt nätverk med intresse för frågor om tidig utbildning och övergångar i utbildningssammanhang.

Barn och Unga i Skola och Samhälle (BUSS). Ett regionalt nätverk med intresse för barns och ungdomars utbildning och rättigheter i skola och samhälle.

Specialpedagogiska kollegiet vid Mälardalens högskola (SPEIC). Ett regionalt nätverk med intresse för specialpedagogiska frågor, speciallärarprogrammet och specialpedagogprogrammet.