Konferensbidrag

Referee-bedömda konferensbidrag 

Sandström, M., Lundqvist, J., & Axelsson, A. (forthcoming). Parents’ Ideal Type Approaches to Children’s Preschool Pathways. European Educational Research Association EERA ECER (2017). August 22-25. Copenhagen, Denmark.

Lundqvist, J. (2017). Needs and Values of Children in Early School Years. World Anti-Bullying Forum 2017. May 7 – 9, 2016, Stockholm, Sweden.

Lundqvist, J. Allodi Westling, M., & Siljehag, E. (2016). Ensuring the rights of children to be heard: Children’s views on their early years education in the context of Sweden. International Society on Early Intervention (ISEI). June 8 – 10, 2016, Stockholm University, Sweden.

Lundqvist, J. (2014). Transition patterns after inclusive preschool: The educational pathways of children with and without special educational needs in Sweden. Special Educational Needs and Inclusive Practices. Oktober 23-24, 2014, University of Bergamo, Italy.’

Lundqvist, J. (2014). Förskolors arbete med att följa, dokumentera och analysera barns utveckling och lärande. Något om vad vi vet och behöver veta mera om. Förskolebiennalen, Norrköping. Oktober 15-16, 2012, Norrköping Sverige.

Lundqvist, J. (2013). Researching Children’s experiences in early childhood education: Values and challenges of listening to children’s voices. Junior Researcher European Association for Research on Learning and Instruction (Jure EARLI). August 26 – 27, 2013, Technische univesität of Munich, Tyskland.

Lundqvist, J. (2013). Pedagogical documentation in the Swedish preschools: Its value for children with special educational needs. Junior Researcher European Association for Research on Learning and Instruction (Jure EARLI). August 26 – 27, 2013, Technische univesität of Munich, Tyskland.

Lundqvist, J. (2012). Barns upplevelser av att bli dokumenterade i förskolan. Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction (Nordisco). November 21-23, 2012, Linköping university.