Forskning

Jag är också engagerad i ett forskningsprojekt, tillsammans med Johanna Lundqvist och Margareta Sandström, som fokuserar föräldrars perspektiv på barns övergångar från förskola till förskoleklass. Forskningsprojektet heter Gränsland, broar och passageriter: Att förstå barns vägar till lärande från förskola till skola. Ett projekt som Anders Garpelin leder och Vetenskapsrådet finansierar.