Om mig

Annika Axelsson universitetsadjunkt i specialpedagogik

Tjänstgör som universitetsadjunkt i speciallärar- och specialpedagogprogrammen i kurserna: Specialpedagogiska perspektiv, Kvalificerade samtal och inriktningskurserna inom språk-, skriv- och läsutveckling.

Mitt huvudintresse, utifrån tjugo års yrkesverksamhet som lärare på låg- och mellanstadiet och som speciallärare inom samma åldersspann, är språk-, läs- och skrivutveckling.

 

Utbildningar

Speciallärarprogrammet med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling, Mälardalens högskola.

Grundskollärarexamen med inriktning i årskurserna 1-7. Fördjupningsalternativ svenska/samhällsorienterande ämnen, Högskolan Falun/Borlänge.