Om mig

Susanna Andersson universitetsadjunkt i specialpedagogik och doktorand i didaktik

Jag heter Susanna Andersson och arbetar som adjunkt i specialpedagogik vid Mälardalens högskola sedan 2014. För närvarande undervisar jag inom påbyggnadsutbildningar till specialpedagog och speciallärare och undervisar inom ämnet specialpedagogik för blivande F-3 lärare som ges vid MDH parallellt med doktorandstudier i didaktik som påbörjades hösten 2015 vid MDH. Avhandlingsstudien syftar till att få en fördjupad förståelse om hur lärare i förskola, förskoleklass och årskurs 1 stimulerar barn och elevers skriftspråksutveckling med en fördjupning på förskoleklassens verksamhet. Huvudhandledare är professor Anders Garpelin (MDH). Handledare lektor Gunilla Sandberg (MDH) samt lektor Martina Norling (MDH).

 

Inom det specialpedagogiska området är hinder och möjligheter i läs- och skrivprocessen ett intresse grundat i mina tidigare erfarenheter som grundskollärare, speciallärare, ansvarig för ett kommunalt Skoldatatek samt som rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten med IKT som specialitet.