Forskningsprojekt

Avslutade

Pedagogisk verksamhet för små barn i behov av särskilt i förskolan (PEGS) inom forskningsprogrammet CHILD, Children- Health- Intervention- Learning- Development.