Om mig

Jag är verksam som forskarassistent i didaktik och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot förskola vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid MDH.

Forskningsintresse

Förskola, barns lärande och utveckling, utomhuspedagogik, flerspråkighet och social språkmiljö, dokumentationsprocesser samt aktionsforskning i förskolan.

Pågående forskningsprojekt

Social språkmiljö i förskolan - utveckling och förutsättningar för språk,  flerspråkighet och barns språkprocesser.

Avslutade forskningsprojekt

MKL- projekt, Förutsättningar för flerspråkighet, läs- och skrivlärande i förskola, förskoleklass och grundskola år 1.

VR - finansierat forskningsprojekt, Förskolan som barns språkmiljö med fokus på social språkmiljö (emergent literacy).

VR - finansierat forskningsprojekt, Pedagogiskverksamhet för små barn i behov av särskilt stöd i förskolan – generellt och specifikt stöd.

Undervisningsintresse

Barns lärande och utveckling i förskola, social språkmiljö, flerspråkighet, läs-, och skrivlärande, utomhuspedagogik, allmändidaktik och ämnesdidaktik i förskola – skola.