Om mig

Fil dr, docent i pedagogik

Sedan år 2000 arbetar jag med undervisning och forskning inom pedagogik vid Mälardalens högskola. Min avhandling, Medborgaren som pedagogiskt projekt, handlade om hur undervisning kan stödja en individs medborgerliga handlande. Undervisning och kursutveckling sker främst inom lärarutbildning och rekotrsprogram, men gäller även enskilda kurser såsom inom utvärdering. Dessutom arbetar jag ofta med utvärderingsuppdrag.

Mitt forskningsintresse är förändringsprocesser och på vilket sätt individer, organisationer, strukturer påverkar dessa processer (bedömning, beslut, styrning). Det gör att jag är intresserad av att studera de roller, identiteter vi skapar och tillskrivs (lärare, medborgare, europé) genom olika miljöer (formell och informell lärandemiljö, arbetsliv, public space) på oika nivåer (individ, grupp, organisation, samhälle).