Dan Tedenljung

Dan Tedenljung är lektor i pedagogik, på Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.

 

 

Forskningsintressen

Dans forskningsintresse gäller retoriska kulturer och allt vad däri ryms i former av konflikter, reproduktion av inflytande, institutionell makt osv. Dan är f.n. sysselsatt med att utforska Peer-Review som demokratisk institution i styrningen av den avancerade liberala välfärdsstaten.

Aktuella uppdrag

1 juli 2015 avslutar Dan uppdraget som koordinator på Forskarskolan filosofiska studier av pedagogiska relationer och utbildningsplanering för Rektorsprogrammet, block 3, ÖMD.

Publicerat

Tedenljung, D. (2015). Dads & Fathers: A Book on Dangerous Educators (1ed.). Eskilstuna: psoyf!.

Tedenljung, D. (2012). Assessments of Research. Paper presented at NERA’s 40th congress In Copenhagen, Denmark, March 8–10 2012 (pp. 9).

Tedenljung, D. (2011). Anspråk på utbildningsforskning: villkor för externa projektbidrag. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Tedenljung, D. (Ed.). (2008). Arbetsliv och pedagogik (2:1ed.). Lund: Studentlitteratur.

Tedenljung, D. (Ed.). (2001). Pedagogik med arbetslivsinriktning (ed.). Lund: Studentlitteratur.

Tedenljung, D. (2001). Ett alternativt perspektiv på integrerat lärande och arbetets organisering. In: Pedagogik med arbetslivsinriktning: (pp. 254-273). Lund: Studentlitteratur.