Om mig - Linda Jonsson

Jag heter Linda Jonsson och är lektor i didaktik vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation, MDH. Efter många år som gymnasielärare i ämneskombinationen religion, historia och svenska arbetar jag nu bland annat inom lärarutbildningen och undervisar främst i utbildningsvetenskapliga kurser.

 

Forskningsintresse

I november 2016 disputerade jag i didaktik med avhandlingen Mellan tradition och förnyelse. Utmaningar i religionsläraruppdraget. I studien fokuseras den komplexa bild som framträder när det gäller religionsläraruppdraget i den samtida svenska skolan och detta med bakgrund i en läroplanshistorisk kontext.

I det övergripande forskningsintresset fokuseras didaktik och pedagogik och detta gärna i relation till (religions)läraruppdraget. Här på MDH är jag verksam inom forskningsmiljön SOC-ED.

Pågående forskningsprojekt

  • MKL – Mot en genusmedvetande skola i valfrihetens tid: möjligheter och utmaningar för lokala skolkontexter
  • MKL – Hållbart pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande som forum för kvalitets- och utvecklingsarbete i förskolan
  • Forskningscirkel i mellansvensk kommun med religionskunskapslärare