Matematik/tillämpad matematik.

Personalpresentationer för medarbetare i matematik/tillämpad matematik.