Utbildning

Jag har handlett mer än 30 masterstudenter och ett antal doktorander i matematik och tillämpad matematik till sina examina och jag letar efter nya duktiga studenter!

Jag deltar också i utvecklingen och undervisning av kurser och bidrar till utvecklingen och samordningen av Masterprogrammet i teknisk matematik och forskarutbildning i matematik och tillämpad matematik vid Mälardalens högskola.

Masterprogram i teknisk matematik (Master's programme in Engineering Mathematics)

För mer information om programmet och vidare länk till ansökan besök  

http://www.mdh.se/utbildning/program/master-teknisk-matematik

 

International applicants from all over the world (all countries) should preferably apply via 

https://www.universityadmissions.se/intl/addtobasket?id=mdh-41951&period=HT_2015

Applicants from Sweden should and also applicants from EU/ESS countires can apply starting from March 15 via the swedish application site 

 

Mitt bidrag och roll i programmet

Jag har initierat och utvecklat det här programmet direkt efter jag tillträtt professorstjänsten vid Mälardalens högskola i maj 2011. Programmet startade officiellt hösten 2012 och jag har samordnat detta nya program (tillsammans med kollegor) som programansvarig professor under 2012-2014.

Sedan 2014 har jag uppdrag som ämnesföreträdare med teknisk matematik inriktning som särskilt ansvar och detta program och dess utveckling är dess viktiga del. I denna egenskap fortsätter jag aktivt hjälpa laget av kollegor inom vår miljö i matematik och tillämpad matematik (MAM) med att samordna och utveckla detta nya program och inriktningen teknisk matematik.