Sergei Silvestrov

Jag är Professor i Matematik/Tillämpad Matematik. Jag är också forskningsledare/vetenskaplig ledare för forskningsmiljö Matematik och tillämpad matematik.

Om mig

 

 

Jag disputerade vid Umeå Universitet 1996 under handledning av Professor Hans Wallin med en avhandling om samband mellan dynamiska och iterativa funktionssystem och icke-kommutativa familjer av begränsade och obegränsade operatorer i Hilbertrum med diverse kommuterings egenskaper.

Efter två år vid KTH som forskarasistent och två år som STINT postdok i USA  återvände jag till Sverige som lektor i matematik vid LTH, Lunds universitet 2000.

Jag utnämndes till docent vid Lunds universitet, Lunds tekniska högskola år 2002.

I maj 2011 anställdes jag på en tjänst som professor i matematik/tillämpad matematik.

Jag har varit ämnesföreträdaren för ämnet Matematik/Tillämpad matematik vid Mälardalens högskola  under år 2012-2015. 

Sedan 2014, är jag forskningsledare/vetenskaplig ledare för Matematik och tillämpad matematik forskningsmiljö vid Mälardalens högskola .   

Jag har handlett 14 forskarstuderande inklusive 10 forskarstuderande till doktorsexamen i matematik och tillämpad matematik (Umeå universitet (1), Lunds universitet (5), Mälardalens högskola (Västerås) (4)) samt 3 forskarstuderande ill licentiatexamen i matematik och tillämpad matematik vid Mälardalens högskolan och en forskarstuderande till licentiatexamen i matematisk fysik (KTH, Stockholm) från 1996 till och med april 2017.

Jag är ledamot av redaktionskommittén för flera internationella vetenskapliga tidskrifter inom matematik och tillämpad matematik, fysik, kommunikationsteknik och nätverksteknik:

 

International Electronic Journal of Algebra

Axioms

Journal of Generalised Lie Theory and Applications

Applied Mathematics

International Journal of Communications, Network and System Sciences

Advances and Applications in Mathematical Sciences

Journal for Algebra and Number Theory Academia

Algebras, Groups and Geometries 

Hadronic Journal

Tidigare uppdrag som ledamot av redaktionskommittén för internationella vetenskapliga tidskrifter

Journal of Function Spaces  (till 2017)

Applied Mathematical and Computational Sciences  (till 2017)

Fractal and Fractional (till 2017)

Waves, Wavelets and Fractals (till 2018)

----------------------------------

Några nätverk projekt

-  SNAG Swedish Network in Alegebra and Geometry

I am one of the founders and a member of the organising committee of the network

​​​-  Swedish Network for Mathematics in Industry (EU-MATH-IN.se)  

I am a member of the Executive board of the network, the coordinator of the Mälardalen University node, and representative of EU-MATH-IN.se in European Service Network of Mathematics for Industry and Inovation  EU-MATHS-IN

FUSION Erasmus Mundus project , network for cooperation between Asia (8 countries) and Europe (8 countries). (2013-2018)

I was coordinator of the  Mälardalen University node in FUSION

NordForsk research network Operator Algebra and Dynamics  (2009-2012)

I was the coordinator of the joint Lund University and Mälardalen University node for OAD Nordforsk Network

AGMP (Algebra, Geometry and Mathematical Physics Baltic-Nordic network) 2002-2009. Transformed into  ASTRALGO Science Information Media (SIM) since 2010. I am a memeber of the International  Editorial and Advisory Board for Mathematics at ASTRALGO SIM . The AGMP network was founded in 2002. I was one of the co-founders and co-chairman of the AGMP network untill aproximately 2009. Then I was the coordinator of the joint Lund University and Mälardalen University node and member of scientific advisory board of the AGMP network. I took active part in organising and/or scientific committees of the events organized by the network and as co-editor of some of the major network publications. 

-------------------------------

Publikationer

Google Scholar 

Sergei Silvestrov at Google Scholar

Research gate

Sergei Silvestrov at Research Gate

MathSciNet. Mathematical Reviews database for publications in Mathematics (maintained by Americal Mathematical Society since 1940)

MathSciNet search list of Sergei Silvestrov publications with reviews

DIVA RSS flöde med mina senaste registrerade publikationer i DIVA databas vid MDH finns på undersida Publikationer (länk till vänster)