Lars Hellström

Lektor i matematik. Forskar huvudsakligen i gränslandet mellan algebra och diskret matematik (i synnerhet kombinatorisk algebra) med utlöpare mot datavetenskap fysik och filosofi. Undervisar på alla nivåer, när tillfälle ges.

Undervisning

Hösten 2014: Examinator och kursansvarig för MAA140 (vektoralgebra grundkurs). Dito för MAA600 (Grafteori). Inblandad i MAA509 (kvantberäkningar och information) samt MAA136 (forskningsorientering i tillämpad matematik).

 

Forskning

Se även innehållet i vänsterspalten.