Om mig - Karl Lundengård

Programsamordnare masterprogrammet Teknisk matematik, Adjunkt, Doktorand i Tillämpad matematik

 

Intresserad av att läsa masterprogrammet i Teknisk matematik? Jag svarar gärna på frågor!

Hemsida för masterprogrammet i Teknisk matematik

Vill du veta mer om min forskning?

Länk till min licentiat uppsats (EN)

Länk till populärvetenskaplig presentation av forskning inom elektromagnetisk kompatibilitet. (SV)

Länk till populärvetenskaplig presentation av min forskning för gymnasieelever (SV)

Länk till presentation av forskning i min licentiatuppsats. (EN)