Publikationer på svenska

Läroböcker och populärvetenskapliga artiklar

2010

17. K. Eriksson. Cyklicitet uppträder i både natur och kultur, Tvärsnitt (1/2010)


2009
16. K. Eriksson, J. Sjunnesson, M. Jonsson och H. Gavel, Tal och Rum – kurs C för SP, Liber, 2009.


2008
15. K. Eriksson, J. Sjunnesson, M. Jonsson och H. Gavel, Tal och Rum – kurs B för SP, Liber, 2008.
14. K. Eriksson, J. Sjunnesson, M. Jonsson och H. Gavel, Tal och Rum – kurs CD för NT, Liber, 2008.

2007
13. K. Eriksson & M. Enquist, Mänsklig kultur – vad är det för speciellt med den?, Tvärsnitt (2/2007)
12. K. Eriksson, Gymnasiematematik och vetenskaplighet, Nämnaren (3/2007)
11. K. Eriksson, Stabila äktenskap, artikel i Människor och matematik: läsebok för nyfikna, NCM, 2007.
10. K. Eriksson, L-E. Berglund, M. Jonsson, och H. Gavel, Tal och Rum – kurs A för SP, Liber, 2007.
9. K. Eriksson, L-E. Berglund, M. Jonsson och H. Gavel, Tal och Rum – kurs AB för NT, Liber, 2007.


2006
8. K. Eriksson, Humaniora och matematik – visst går de ihop, Tvärsnitt (3/2006)
7. K. Eriksson, Matematikmissbruk, Folkvett (4/2006)


2005
6. K. Eriksson, Vad anser MBA-studenter om lön och kön?, Ekonomisk Debatt (2/2005)
5. K. Eriksson & H. Lind, Vad vet vi om hyresregleringens effekter?, Ekonomisk Debatt (4/2005)


2004
4. K. Eriksson och Sten Rydh, Nöjesmatematik, Liber, 2004.


2003
3. K. Eriksson och H. Gavel, Diskret matematik: fördjupning. Studentlitteratur, Lund, 2003.


2002
2. K. Eriksson och H. Gavel, Diskret matematik och diskreta modeller. Studentlitteratur, Lund, 2002.


2001
1. S. Andersson & K. Eriksson, Bioinformatik: Evolutionära språng avslöjas med matematik, Forskning & Framsteg (2001) no 4, 18-23.