Handledarkollegiet för examensarbeten i matematik

Kimmo Eriksson är ordförande för handledarkollegiet för examensarbeten i matematik/tillämpad matematik. Till kollegiet kallas alla lärare på UKK som är handledare, examinatorer eller granskare av examensarbeten i matematik/tillämpad matematik.

Kollegiet träffas några gånger per examensarbetestermin för att utbyta erfarenheter, följa upp, utarbeta gemensamma riktlinjer, uppnå gemensamma ideal och likvärdig bedömning. Det är också ett forum för att identifiera eventuella problem med studenternas projekt och dess relation till lärarnas kompetens. 

Protokoll

nr 1 (pdf 191 kB)