Forskning

Jag sitter i Editorial Board för Social Justice Research och PLOS ONE. Min forskning spänner över både matematik och beteendevetenskap.

  • Mitt matematiska arbete spänner över kombinatorik och sannolikhetslära, spelteoretisk och evolutionär modellering, samt mathematikdidaktik.
  • Mitt beteendevetenskapliga arbete behandlar frågor om samarbete och korruption, individuell och social inlärning, samt evolution av sociala institutioner - överskridande disciplingränser mellan biologi, psykologi, sociologi, ekonomi, statsvetenskap och antropologi.

På deltid forskar jag vid Centrum för evolutionär kulturforskning (CEK) på Stockholms universitet.