Doktorander

Jag har varit huvudhandledare till:

  • Niklas Eriksen, doktor vid KTH år 2003.
  • Hillevi Gavel, licentiat vid MDH år 2005.
  • Andreas Ryve, doktor vid MDH år 2006. (Assistant supervisor: Inger Wistedt, SU.)
  • Pontus Strimling, doktor vid MDH år 2008. (Assistant supervisor: Magnus Enquist, SU.)
  • Micael Ehn, doktor vid MDH år 2011. (Assistant supervisors: Magnus Enquist, SU, Pontus Strimling, SU.)
  • Fredrik Jansson, doktor vid MDH år 2013. (Assistant supervisor: Jonas Sjöstrand, KTH.)

För närvarande är jag huvudhandledare till:

  • Alexander Funcke, antagen år 2010. (Assistant supervisor: Pontus Strimling, SU.)
  • Markus Jonsson, antagen år 2011. (Assistant supervisor: Jonas Sjöstrand, KTH.)

För närvarande är jag biträdande handledare till:

  • Maria Larsson, antagen år 2007. (Main supervisor: Andreas Ryve, MDH.)
  • Lena Apelthun, antagen år 2008. (Main supervisor: Andreas Ryve, MDH.)