Hillevi Gavel

 

Jag är civilingenjör i datateknik och gymnasieingenjör i byggnadsteknik, och jag har arbetat som adjunkt i matematik vid Mälardalens högskola sedan 1998. Jag är också licentiat i matematik. Mitt specialområde är diskret matematik