Undervisning

Jag undervisar/har undervisat i de flesta matematikkurser på ingenjörsprogrammen, och i några kurser på lärarprogrammen.

Jag är för närvarande examinator för  MAA121 Matematik grundkurs och för MMA122 Diskret matematik.

Dessa kurser har sina BlackBoardplatser öppna för gäster. Istället för att logga in väljer man Kurssök, söker efter kursens namn, och klickar på länken. I princip allt kursmaterial som inte är internt för någon viss undervisningsgrupp ligger åtkomligt för alla.