Publikationer

Jag skrivit ett antal läroböcker (diskret matematik och linjär algebra för högskolan och gymnasiematematik) tillsammans med kollegor, bland andra Kimmo Eriksson. Jag har också skrivit en del artiklar, huvudsakligen inom områdena matematikdidaktik och spelteori. Nedan har vi ett urval av publikationer. (Jag vet inte riktigt varför inte alla visas.)