Projekt

Jag är (eller har varit ) inblandad i ett antal samverkansprojekt. Här kommer en kortbeskrivning av ett par:

Framtidens läromedel

Detta pågående projekt syftar till att arbeta fram stödjande material för lärare i åk 1-3.

Matematiklyftet

Matematiklyftet är en del inom lärarlyftet, som sorterar under skolverket. Jag har varit med i arbetet med modulen för problemlösning för åk 7-9.

Integrering IMA-IST

Projektet Integrering IMA-IST drevs av institutionerna IMA och IST i samarbete i syfte att integrera matematik i ingenjörsämnena.

Mattebron

Mattebron är ett stort samarbetsprojekt mellan gymnasieskolor och högskolor, bland annat med syfte att förbättra kommunikationen mellan skolformerna och minska övergångsproblematiken.

Matriks

Matriks var ett projekt som bland annat syftade på utveckling och utvärdering av digitala lärobjekt i samarbete. Nedanstående bildspel utvecklades i detta projekt.