Erik Darpö

Jag är lektor i matematik/tillämpad matematik. Jag disputerade i Uppsala år 2009, och har därefter haft forskningstjänster i Oxford och Nagoya.

Mitt forskningsområde är algebra, jag är intresserad bland annat av icke-associativa algebror och representationsteori. Jag handleder gärna studentprojekt med anknytning till algebra, kom gärna med idéer till projekt, eller ta en titt under fliken "Studentprojekt" för förslag.