Undervisning

Under höstterminen 2013 har jag en lektionsgrupp i Grundläggande vektoralgebra (period 1) och i Grundläggande kalkyl (period 2), samt föreläsningar i Abstrakt algebra (period 2).