Christopher Engström

Jag doktorerar inom ämnet Matematik/Tillämpad matematik på MDH sedan Jan. 2012.

Jag forskar för nuvarande i variationer av PageRank och andra centralitets typer i grafer och nätverk samt applikationer inom till exempel språkvetenskaplik databehandling (computational linguistics).