Marie Öhman

Jag är lektor och docent i litteraturvetenskap vid Mälardalens högskola, där jag har varit verksam sedan 1999. Jag disputerade vid Örebro universitet 2007 med en avhandling om Åsa Nelvins författarskap. Under perioden 2013-2017/07 var jag chef för Avdelningen för språk och litteratur vid UKK. Sedan juli 2017 är jag vetenskaplig ledare för forskningsmiljön SOLD.

Undervisningsintressen

Litteraturteoretiska och -historiska kurser inom lärarutbildning och fristående kursverksamhet.

Forskningsintressen

Jag disputerade vid Örebro universitet med en avhandling om Åsa Nelvins författarskap. Avhandlingen lyfter fram författarskapets existentiella tematik och beskriver Nelvins formella prövande som ett tecken på en gradvis utveckling från prosaist till lyriker.

Under perioden 2010-2014 bedrev jag ett VR-projekt om posthumanism och hur en sådan förändrad människosyn och omvärldsuppfattning återspeglas i samtidslitteratur. (Se vidare under avslutad forskning.)

För närvarande arbetar jag med ett projekt om materialitet, hur en förändrad uppfattning av det materiella också förndrar vår uppfattning av distinktionen mellan kategorierna verklighet-fiktion, sant-falskt, äkta-oäkta, och hur denna förändring uttrycks i litteratur och kultur. Jag är också projektledare för ett projekt där jag och två kollegor bedriver följeforskning av Eskilstuna kommuns lässatsning och förskolebibliotek. (Se vidare under pågående forskning.)

Sedan juli 2017 är jag vetenskaplig ledare för forskningsmiljön Språk och litteraturvetenskap och ämnenas didaktik (SOLD) och sedan 2015 är jag ansvarig för forskargruppen Ekokritiskt forum.