Publikationer

Böcker:

-Det groteska. Kroppens språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism, 1999 (Diss)

-Att gnistra i sitt varas glans. Tankar om språkets föremålslighet och materialitet under 1900-talet, 2011

(som redaktör):
-Jean-Jacques Rousseau, En enslig vandrares drömmerier, övers David Sprengel, red och förord Ingemar Haag, Jan Holmgaard, Jan Arnald, 2000

Övriga vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten:

-”Almqvists leende arabesker”, Aiolos 1995:1, s 84-114
-”Men nog talat om mig. Becketts jag”, Aiolos 1996:2, s 86-102
-”Historiska tillfälligheter. Om Christos och Jeanne-Claudes konst”, Aiolos 1997:3–4, s 136-164
-”Niedermayrs omänskliga blick” [om fotografen Walter Niedermayrs fotografier], Aiolos 1997:5, s 52-59
-”The Modern Grotesque – the Mystery of Body and Language”, interlitteraria 1997:2, s 40-50 (föreläsning hållen vid en internationell konferens, The Language of the Grotesque, i Tartu, Estland, 1-4/4 1996
-”Rörelser utöver orden – aforism och dikt hos den tidige Elmer Diktonius”, Gudsöga, djävulstagg. Diktoniusstudier, red Agneta Rahikainen, Marit Lindqvist, Maria Antas, Helsingfors 2000, s 145-158 (föreläsning hållen vid jubileumsseminariet ”Jag är oslipad och ociviliserad”, Elmer Diktonius 100 år i Grankulla, 3-6/5 1996)
-”Platsens skrift – En topografi över Paul Auster och Robert Smithson”, Aiolos 1999:11, s 15-32
-”Naturens arbetskabinett” [om Jean-Jacques Rousseau], Aiolos 2000:12-13, s 129-142
-”Poesins innersta verkstäder: Friedrich Schlegels nya mytologi” [tillsammans med Jan Arnald], Artes 2001:2
-”Som att skriva det andra” [om Stig Larsson], Med rätt att ändra dikten. Om Ann Jäderlunds och Stig Larssons poesi, [Nässjö Poesifestival] Nässjö 2001, s 47-56
-”Derridas kritiska läsning i ett nötskal”, Glänta 2001:1-2, s 52-60
-”Fantasins Eros - i några dikter av Verlaine och Baudelaire”, Aiolos 2002:18-19, s 133-148
-”Anteckningar från baksätet”, Glänta 2002:3-4, s 32-43
-”Språkets ädelstenar” [om Stéphane Mallarmé], Aiolos 2004:22-23, s 67-80
-”Endast en flyktig gemenskap. Goethe och musiken”, Artes 2004:4, s 12-24
-”Thomas Hirschhorn” [konstnär], Glänta 2003:4/2004:1/Aiolos 2004:24, s 87-90
-”Linnea Sellersjö” [konstnär], Glänta 2003:4/2004:1/Aiolos 2004:24, s 142-145
-”Livlöshetens estetik” [om Samuel Beckett], Artes 2005:4, s 101-108
-”Det sköna som frestelse och vara”, Aiolos 2005:25-26, s 21-31
-”Litteraturen om intet - några tankar kring förhållandet mellan litteratur och etik”, Litteratur och språk [skriftserie Mälardalens högskola], 2006:2, s 55-66
-”Den fastnålade fjärilens drömmar - om Bill Viola och mänsklig gemenskap”, Aiolos 2007: 29, s 17-32
-”Om sanning och lögn I självbiografisk mening. Gertrude Steins The Autobiography of Alice B Toklas och Everybody’s Autobiography, Litteratur och språk 2008:4, s 59-72
-”Att se och att älska – om Madame de Lafayettes Prinsessan de Clèves”, Aiolos 2008:34-35
-”Anteckningar om Jenny Berntsson [konstnär]”, Aiolos 2009:36-37, s 21-28
-”Från skit till ren konst”, DN essä, Dagens nyheter 2009-12-29
-”Det sönderfallna jagets bestiarium – Henri Michaux bortom det mänskligas gräns”, Aiolos 2010:40-41, s 129-141
-”När jagstudier stod i tjänst hos vetenskapen” [om Rousseau, Goethe, Thoreau], , SvD Under strecket, 2010-11-07
-”Milan Kundera, en stridbar man i konstens tjänst”, SvD Under strecket, 2011-02-05 

Översättningar (urval): 

-Linda Hutcheon, ”Att historisera det postmodernistiska. Problematiseringen av historien”, övers fr engelska, Aiolos 1997:3-4, s 5-24
-Jacques Derrida, ur Minnen av de blinda, övers fr franska, Aiolos 1998:8-9, s 49-72
-Maurice Blanchot, ”Litteraturens försvinnande”, övers fr franska, Aiolos 1999:10, s 5-12
-Jean-Jacques Rousseau, ”Mitt Porträtt”, övers fr franska, Aiolos 2000:12-13, s 117-128
-Jean Starobinski, ”Självbiografins problem”, övers från franska av (tillsammans med Jan Arnald och Jan Holmgaard), Aiolos 2000:12-13, s 91-116
-Jacques Derrida, ”Che cos’è la poesia”, övers fr franska, Aiolos 2001:16-17, s 71-76
-Ángel García Galiano, ”Den spanska berättarkonsten under senare år. Gamla och nya förmågor”, övers fr spanska, Artes 2002:3, s 151-158
-David Farell Krell, ”Tragedins sinnlighet, sinnlighetens tragedi”, övers fr engelska, Aiolos 2006:27-28, s 35-50

Recensioner (urval)

-”Tolkningsarmén marscherar” [rec av Christer Ekholms avh om Erik Beckman], GP 2005-11-03
-”Att väva drömmar ur ruinerna” [rec av Sture Linnérs Grekisk gryning], GP 2005-06-11
-”Försoning med en förvandlad kropp” [rec av poeten Cecilia Hansson], GP 2005-03-15
-”Sanningslidelse à la Larsson” [rec av Peter Berglunds avh om Stig Larsson], GP 2005-02-10
-”Idyllens sammanbrott” [rec av Anne Brontës Främligen på Wildfell Hall], GP 2004-11-11
-”Världen enligt Stagnelius” [rec av Paula Henriksons avh om Stagnelius], GP 2004-07-23
-”Litteraturen som livsluft” [rec av Ingrid Elams bok om brevskrivaren Martina von Schwerin], GP 2004-04-19