Pågående forskning

Jag är medlem i Ekokritiskt forum, en forskningsgrupp vid Mälardalens högskola som inriktar sig på att studera förhållandet mellan människan och hennes miljö. Intresset för kroppen och dess interaktion med omvärlden är min ingångspunkt i denna forskning. Denna interaktion formuleras både i litteraturen och i bildkonsten, och min tyngdpunkt ligger på författar- och konstnärskap under 1900-talet.


Jag har under några år också intresserat mig för litteraturens självframställande former tillsammans med Dan Landmark, lektor i litteraturvetenskap vid Mälardalens högskola. Vi arbetar gemensamt med ett projekt som tar spjärn i romantikens självbiografier och som leder fram till samtidens blottställande självframställningar. I detta projekt frågar vi oss om huruvida intimitetsfokuserade framställningar har marginaliserat andra relevanta sätt att uppfatta jaget och världen.