Peter Gustafsson

 

 

Befattning: 
Professor i fysik med inriktning mot fysikens didaktik, excellent lärare och docent vid Mälardalens högskola
Prorektor

Utbildning:
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, Uppsala universitet 1976-1980
Forskarutbildning och teknologie doktorsexamen vid Uppsala universitet 1981-1986

Anställningar:
Utvecklingsingenjör vid Ericsson Cables AB 1986 – 1990
Systemtestansvarig och testchef vid Scanditronix AB 1990 – 1993
Mälardalens högskola 1993 –
Under denna period har jag varit studierektor för ämnet fysik 1996-2002, prefekt för institutionen för matematik och fysik 2002-2007, akademichef för akademin för utbildning, kultur och kommunikation 2008-2011 samt prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2011-2016.

​Akademiska uppdrag utanför MDH:
Athens Institute for Education and Research, akademisk medlem
Education Sciences, medlem av Editorial Board
Journal of Education and e-Learning Research, medlem av Editorial Board