Hans Eriksson

 

Jag är universitetslektor i fysik och har en doktorsexamen i teoretisk elektroteknik (teoretisk plasmafysik) från Uppsala universitet 1989. Jag arbetar vid Mälardalens högskola sedan 1994. Min undervisning består huvudsakligen av kurser i fysik, bl.a. olika kurser i mekanik (statik, partikeldynamik, stelkroppsdynamik och strukturdynamik). Vid Uppsala universitet har jag tidigare även undervisat i kurser i ellära, plasmafysik, vektoranalys, elektromagnetisk fältteori och fysikens matematiska metoder.

Under perioden 2004-2007 var jag studierektor i fysik och från 2008 till mars 2012 avdelningschef för avdelningen för fysik och matematikens/naturvetenskapens didaktik vid UKK.

Min forskning ligger inom området teoretisk plasmafysik med tillämpningar på fusionsforskning och har bedrivits i samarbete med forskare vid Uppsala universitet. Forskningen är inriktad mot magnetohydrodynamik (MHD) och består huvudsakligen av studier av linjära och icke-linjära stabilitetsegenskaper av magnetiskt inneslutet plasma.