Utbildningsvetenskap och matematik

Utbildningsvetenskap och matematik är en av sex etablerade forskningsinriktningar i Mälardalens högskolas forsknings- och utbildningsstrategi. Till inriktningen hör forskningsmiljön Matematik och tillämpad matematik samt fyra forskningsmiljöer inom utbildningsvetenskap.

Läs mer om forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och matematik 

Kontakt

Kontaktuppgifter till forskningsledare inom utbildningsvetenskap och vetenskaplig ledare i matematik/tillämpad matematik

Forskarutbildning

Kurser inom didaktik

Kurser inom matematik/tillämpad matematik

Högre allmänna seminariet i didaktik

Ta del av seminarieverksamheten inom didaktik

Högre seminarium i matematik/tillämpad matematik

Ta del av seminarieverksamheten inom matematik/tillämpad matematik