Forskarutb.kurser i didaktik

Följande kurser med anknytning till forskarutbildningsämnet didaktik erbjuds.

HT 2018

Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält, 7.5hp

Kursansvarig: Laila Niklasson, laila.niklasson@mdh.se

Anmäl dig till kursen genom att kontakta kursansvarig.

Kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp

Kursansvarig: Anne Lillvist, anne.lillvist@mdh.se

​Anmäl dig till kursen genom att kontakta kursansvarig.

Samproducerad skolforskning, teorier och metodologier, 7.5hp

Kursansvarig: Andreas Ryve, andreas.ryve@mdh.se

​Anmäl dig till kursen genom att kontakta kursansvarig.

Se kursplan (pdf 64 kB) för Samproducerad skolforskning: Teorier och metodologier.

VT 2018

Forskningsetik, 7.5hp

Kursansvarig: Niclas Månsson

Anmäl dig till kursen genom att kontakta kursansvarig

niclas.mansson@mdh.se

Disputationskurs, 7,5 hp

Kursansvarig: Anette Sandberg

​​Anmäl dig till kursen genom att kontakta kursansvarig.

HT 2017

Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält, 7.5hp

Kursansvarig: Guadalupe Francia
Anmäl dig till kursen genom att kontakta kursansvarig.

 

Kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp

Kursansvarig: Vakant
​Anmäl dig till kursen genom att kontakta kursansvarig.

 

Disputationskurs, 7,5 hp

Kursansvarig: Anette Sandberg
​​Anmäl dig till kursen genom att kontakta kursansvarig.

Kursplan: Disputationskurs 7,5 hp

Academic writing (7,5 hp)

Kursansvarig: Margaret Obondo 
​​Anmäl dig till kursen genom att kontakta kursansvarig.

 

VT 2017

Forskningsetik / Ethical issues in research, 7.5hp

Kursansvarig: Niclas Månsson

Kursplan, info, litteratur etc.

Vetenskapsteori 7,5 hp

Kursansvarig: Guadalope Francia

Kursplan Vetenskapsteori 7,5 hp (pdf 102 kB)

Academic Writing 

Kursansvarig: Margret Obondo

Syllabus and course overview: Academic research writing

 

ht16 / autumn 2016

Academic research writing / Akademiskt skrivande (7,5hp)

Course coordinator: Margareta Obondo
To enroll, contact course coordinator: margaret.obondo@mdh.se
Start:  2016-09-15 (Room H507)
Syllabus and course overview: Academic research writing (pdf 151 kB)

Disputationskurs (7,5hp)

Kursansvarig: Anette Sandberg
För anmälan kontakta kursansvarig.
Kursstart: 2 sept. 2016 (kl. 10.00-12.00 i U3-104)
Kursplan: Disputationskurs 7,5hp (pdf 15 kB)

Forskningsetik, 7,5hp

Kursansvarig: Niclas Månsson Niclas MånssonNiclas MånssonNiclas MånssonNiclas MånssonNiclas MånssonNiclas MånssonNiclas MånssonNiclas MånssonNiclas MånssonNiclas MånssonNiclas Månsson
För anmälan kontakta kursansvarig.
Kursstart: 1 sept. 2016
Kursplan, info, litteratur etc. (pdf 58 kB)

 

vt16 / spring 2016

Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält, 7.5hp

Kursansvarig: Niclas Månsson
För anmälan kontakta kursansvarig.
Kursstart: 20 januari 2016
Kursplan, info, litteratur etc. (pdf 137 kB)
 

Multimodal analys, 7,5 hp

Kursansvarig: Eva Insulander
För anmälan kontakta kursansvarig
Kursstart: 5 april 2016
Kursplan, info, litteratur etc. (pdf 65 kB)

 

 

ht15 / autumn 2015

Disputationskurs (7,5hp)

Kursansvarig: Anette Sandberg
För anmälan kontakta kursansvarig.
Kursstart: 31.8.2015 ( kl.10.00-12.00, lokal U3-083)
Kursplan: Disputationskurs 7,5hp (pdf 15 kB)

 

Kvalitativ och kvantitativ metod (7,5hp)

Kursansvarig: Niclas Månsson
För anmälan kontakta kursansvarig.
Kursstart: 1 september 2015
Kursplan & info: Kvantitativ och kvalitativ metod, 7.5 hp (pdf 243 kB)

 

Ethical Issues in Research/Forskningsetik  (2,5hp)

Course coordinator: Niclas Månsson
To enroll, contact course coordinator.
Start: 22 September 2015
Syllabus & info: Ethical issues in research (pdf 292 kB)

 

Academic research writing / Akademiskt skrivande (7,5hp)

Course coordinator: Margareta Obondo
To enroll, contact course coordinator.
Syllabus: Academic research writing (pdf 131 kB)

 

vt15 / spring 2015

Deltagarbaserad forskning/Participatory Research (7,5hp)

Kursansvariga: 

Pirjo Lahdenperä, Erik Lindhult
För anmälan kontakta kursansvariga.
Kursbeskrivning på svenska Deltagarbaserad forskning (pdf 168 kB)


Participatory Research Course Description (pdf 150 kB)