Utbildningsvetenskap och matematik

Utbildningsvetenskap och matematik är en av sex etablerade forskningsinriktningar i Mälardalens högskolas forsknings- och utbildningsstrategi. Till inriktningen hör forskningsmiljön Matematik/tillämpad matematik samt fyra forskningsmiljöer inom utbildningsvetenskap.

Läs mer om forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och matematik 

Kontakt

Kontaktuppgifter till forskningsledare inom utbildningsvetenskap och vetenskaplig ledare i matematik/tillämpad matematik

Forskarutbildning

Kurser inom didaktik

Kurser inom matematik/tillämpad matematik

Högre allmänna seminariet i didaktik

Ta del av seminarieverksamheten inom didaktik

Högre seminarium i matematik/tillämpad matematik

Ta del av seminarieverksamheten inom matematik/tillämpad matematik