Forskare inom utbildningsvetenskap

Forskningsinriktningen utbildningsvetenskap innefattar forskningsmiljöerna barn och unga i skola och samhälle, studier om social hållbarhet i utbildning, matematik, naturvetenskap och teknik med ämnenas didaktik och språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik. Inom dessa miljöer bedrivs forskning inom förskolepedagogik, didaktik, pedagogik, specialpedagogik och språk och litteratur.

Sök forskare efter namn

Sök forskare med personlig presentation

Nedan presenteras samtliga forskare inom utbildningsvetenskap, men samtliga lärare på MDH tillhör även någon av forskningsmiljöerna. Forskningsmiljöerna består således av både forskare och lärare.

Pedagogik/didaktik

Namn Befattning Ämne Forskningsmiljö
Pirjo Lahdenperä Professor emerita Pedagogik SOS-ED
Anna Ehrlin Docent Didaktik med inriktning estetiska lärprocesser SOS-ED
Gunilla Granath Universitetslektor Pedagogik SOS-ED
Gunnlaugur Magnusson Universitetslektor Didaktik SOS-ED
Johannes Rytzler Universitetslektor Didaktik SOS-ED
Jonas Nordmark Universitetslektor Pedagogik SOS-ED
Kamran Namdar Universitetslektor Pedagogik SOS-ED
Karl Asp Universitetadjunkt Pedagogik SOS-ED
Linda Jonsson Universitetslektor Pedagogik SOS-ED
Louise Sund Universitetslektor Pedagogik SOS-ED
Margaret Obondo Universitetslektor Pedagogik SOS-ED
Olle Tivenius Universitetslektor Pedagogik SOS-ED
Staffan Stranne Universitetslektor Didaktik inrikt SO-ämnen SOS-ED
Anna-Lena Andersson Doktorand Didaktik SOS-ED
Karin Sandberg Doktorand Didaktik SOS-ED
Sandra Jederud Doktorand Didaktik SOS-ED
Tom Storfors Doktorand Didaktik SOS-ED

Vuxenpedagogik

Namn Befattning Ämne Forskningsmiljö
Laila Niklasson Professor Pedagogik SOS-ED
Dan Tedenljung Universitetslektor Pedagogik SOS-ED
Hans Öberg Musselbrook Universitetslektor Pedagogik SOS-ED
Hans-Olof Gustafsson Universitetslektor Pedagogik SOS-ED
Karin Andersson Universitetsadjunkt Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande i arbetslivet SOS-ED
Ulrika Jepson Wigg Universitetslektor Pedaogik SOS-ED
Erik Hjulström Doktorand Pedagogik SOS-ED

Förskolepedagogik/didaktik

Namn Befattning Ämne Forskningsmiljö
Anette Sandberg Professor Pedagogik BUSS
Niclas Månsson Professor Pedagogik BUSS
Eva Ärlemalm-Hagsér Docent Pedagogik BUSS
Mia Heikkilä Docent Pedagogik BUSS
Anne Lillvist Docent Pedagogik BUSS
Karin Engdahl Universitetslektor Pedagogik BUSS
Karin Franzén Universitetslektor Pedagogik BUSS
Martina Norling Universitetslektor Pedagogik BUSS
Ester Catucci Doktorand Pedagogik BUSS
Jenny Andersson Doktorand Didaktik BUSS
Kristina Jonsson Doktorand Pedagogik BUSS
Monica Ehrström Doktorand Didaktik BUSS
Olga Boksjö Doktorand Didaktik BUSS
Pernilla Kallberg Doktorand Didaktik BUSS
Tuula Vuorinen Doktorand Pedagogik BUSS

 

Specialpedagogik/didaktik

Namn Befattning Ämne Forskningsmiljö
Margareta Sandström Senior professor Specialpedagogik BUSS
Anders Garpelin Professor Pedagogik BUSS
Gunilla Sandberg Professor Pedagogik med inriktning specialpedagogik BUSS
Tina Hellblom-Thibblin Docent Specialpedagogik BUSS
Gun-Marie Wetso Universitetslektor Specialpedagogik BUSS
Johanna Ljungqvist Universitetslektor Specialpedagogik BUSS
Annika Axelsson Doktorand Didaktik BUSS
Benita Berg Doktorand Didaktik BUSS
Christa Roux Sparreskog Doktorand Pedagogik BUSS/SOLD
Susanna Andersson Doktorand Specialpedagogik BUSS
Therese Welén Doktorand Didaktik BUSS

Fysik och matematikens/naturvetenskapens didaktik

Namn Befattning Ämne Forskningsmiljö
Andreas Ryve Professor Tillämpad matematik MNT
Peter Gustafsson Professor Fysik MNT
Gunnar Jonsson Universitetslektor Fysik MNT
Hans Eriksson Universitetslektor Fysik MNT
Heidi Krzywacki Forskare Didaktik inrikt matematik MNT
Hendrik van Stenbrugge Universitetslektor Didaktik inrikt matematik MNT
Jacob Brynolf Universitetslektor Fysik MNT
Kjell Prytz Universitetslektor Fysik MNT
Per Kornhall Forskare Matematik tillämpad matematik MNT
Maria Larsson Universitetslektor Didaktik inrikt matematik MNT
Anna Östman Doktorand Didaktik inrikt matematik MNT
Daniel Brehmer Doktorand Didaktik inrikt matematik MNT
Jannika Lindvall Doktorand Matematik tillämpad matematik inrik didaktik MNT
Patrik Gustafsson Doktorand Matematik tillämpad matematik inrik didaktik MNT
Pernilla Sunqvist Doktorand Didaktik inrikt naturvetenskap o teknik MNT

Språk och litteraturvetenskap

Namn Befattning Ämne Forskningsmiljö
Eva Sundgren Senior professor Svenska inrikt sociolingvistik SOLD
Steven Hartman Professor Engelska SOLD
Birgitta Norberg Brorsson Docent Svenska SOLD
Gustav Bockgård Docent Svenska SOLD
Marie Öhman Docent Litteraturvetenskap SOLD
Dan Landmark Universitetslektor Litteraturvetenskap SOLD
Helena Darnell-Berggren Universitetslektor Engelska SOLD
Håkan Landqvist Universitetslektor Svenska SOLD
Karin Molander-Danielsson Universitetslektor Engelska SOLD
Karin Sheikhi Universitetslektor Svenska som andraspråk SOLD
Lina Samuelsson Universitetslektor Litteraturvetenskap SOLD
Magnus Jansson Universitetslektor Litteraturvetenskap SOLD
Marie Nelson Universitetslektor Svenska som andraspråk SOLD
Olcay Sert Universitetslektor Engelska SOLD
Thorsten Schröter Universitetslektor Engelska SOLD
Uwe Kjär Universitetslektor Tyska SOLD
Annaliina Gynne Universitetslektor Svenska som andraspråk SOLD
Christa Roux Sparreskog Doktorand Pedagogik SOLD/BUSS