Avslutade projekt utbildningsvetenskap

 

Avslutade projekt i utbildningsvetenskap

Visar 33 artiklar
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
Nationella prov i biologi, fysik och kemi MNT Per Sund Vetenskapsrådet
100 års diskursmarkörer Sold Eva Sundgren MDH
Barns övergångar från förskola till förskoleklass och fritidshem BUSS Anders Garpelin Vetenskapsrådet
Nature and depictions of nature in German Travel Writing Sold Thorsten Päplow MDH
Communicative patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish Sold Marie Nelson Vetenskapsrådet
DIMuL Sold Annaliina Gynne Vetenskapsrådet
Det extroverta jaget Sold Ingemar Haag, Dan Landmark Vetenskapsrådet
Det mänskligas natur: posthumanistiska perspektiv i skandinaviska samtidsromaner Sold Marie Öhman Vetenskapsrådet
Djurs och naturs beteende och funktion i amerikansk litterär naturalism Sold Karin Molander Danielsson MDH
Dyslexi, lärande och undervisning i högre utbildning Sold Karin Taube Vetenskapsrådet
Elevers skrivande i naturvetenskap Sold Birgitta Norberg Brorsson EU
En etnografisk fallstudie om språkutvecklande undervisning för flerspråkiga elever i årskurs 3 Sold Christa Roux Sparreskog Samhällskontraktet
English as a Foreign Language for Young Learners in Sweden Sold Karin Molander Danielsson, Thorsten Schröter MDH
Föräldrars berättelser om sina barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången däremellan BUSS Anders Garpelin Vetenskapsrådet
Gränsland, broar och passageriter. Att förstå barns vägar till lärande från förskola till skola BUSS Anders Garpelin Vetenskapsrådet
Hållbart ledarskap – inte bara budget i balans. Hur arbetar rektorer för att leda kollegialt lärande BUSS Margareta Sandström Samhällskontraktet
Hållbart pedagogiskt ledarskap och kollegial samverkan som forum för kvalitets- och utvecklingsarbet SOS-ED Hans-Olof Gustavsson Hallstahammar kommun, Västerås stad, Pysslingen förskolor
I dialog med naturen – Sara Kirsch Sold Sture Packalén MDH
ISL – Interaktion i Skriva sig till läsning Sold Håkan Landqvist Länsstyrelsen Västmanland
Implementering av utbildning för hållbar utveckling MNT Per Sund Vetenskapsrådet
Lärarens kommunikativa ledarskap som stöd för elevers tal och samtal Sold Karin Sheikhi Samhällskontraktet
Lärarpraktiker online/offline Sold Annaliina Gynne Region Västmanland
Lärmiljöers betydelse för barns läs- och skrivutveckling i förskoleklass BUSS Susanna Andersson MDH
Meningsfullhet som drivkraft för lärande SOS-ED Kamran Namdar MDH
Nya engelskspråkiga gymnasieprogram: fokus på elevernas motivation och språkanvändning Sold Thorsten Schröter Samhällskontraktet
Nyanlända barn på förskolan SOS-ED Hans-Olof Gustavsson Gnesta kommun
Omsorg och exploatering Sold Magnus Jansson Länsstyrelsen Västmanland
Pedagogies of Educational Transitions POET Professor Anders Garplein EU
Sammanhang och samarbete MNT Peter Gustafsson Vetenskapsrådet
Sociala dimensioner i fritidshemmet: personalens perspektiv BUSS Kristina Jonsson Vetenskapsrådet
Transspråkande som resurs i klassrum Sold Annaliina Gynne Samhällskontraktet
Äldres berättande Sold Eva Sundgren MDH