Matematik/tillämpad matematik forskarutbildning

Forskarutbildning i matematik/tillämpad matematik bedrivs inom forskarutbildningsämnet matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens högskola. Utbildningen innefattar ren och tillämpad matematik, inklusive algebra, analys, stokastiska processer och matematisk statistik, teknisk matematik, finansmatematik, diskret matematik, optimeringslära, operationsanalys, beräkningsmatematik. Matematisk modellering, interdisciplinär forskning och grundforskning i matematik intar en central plats.

Matematik är historiskt sett ett brett basämne vid både tekniska och naturvetenskapliga fakulteter i Sverige och utomlands. Matematik/tillämpad matematik är ett av de professorsföreträdda forsknings- och utbildningsämnena vid Mälardalens högskola (MDH).

Forskarutbildning i matematik/tillämpad matematik är viktig för att säkra kvalitet och forskningsbas i matematik/tillämpad matematik för utbildningar vid MDH och interdisciplinärt samarbete och samverkan. 

För Matematik/Tillämpad matematik finns ett ämneskollegium och ett handledarkollegium.

Aktuell allmän studieplan gälande för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet Matematik/tillämpad matematik från och med 2014-09-30 finns på webbsida 

Aktuell allmän studieplan i matematik/tillämpad matematik

(och   Matematik-tillampad matematik_FINAL.pdf (pdf 153 kB) )

 

Läs mer om forskningsmiljö och ämnet Matematik/Tillämpad matematik vid Mälardalens högskola

Kontaktpersoner:

Professor Kimmo Eriksson Ämnesföreträdare för Matematik/tillämpad matematik vid MDH (grundutbildningsämnet och forskarutbildningsämnet) 

Professor Sergei SilvestrovVetenskaplig ledare för forskningsmiljö Matematik och tillämpad matematik (MAM) vid MDH