Forskarutbildningskurser i matematik

Program anordnas av forskningsmiljön Matematik och tillämpad matematik (MAM) vid Mälardalens högskola som en del av strategisk satsning på utbyggnad av forskarutbildning inom Matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens högskola.

Program av forskarutbildningskurser i ämnet Matematik/Tillämpad matematik 

Programme of PhD courses in Mathematics and Applied Mathematics at MAM, UKK, MDH (pdf 648 kB)

Kontaktperson och samordnare:

Sergei Silvestrov, Professor, vetenskaplig ledare för MAM , Vetenskaplig ledare för forskningsmiljön Matematik och tillämpad matematik vid MDH

 

Om kurser: 

  • Ansvariga för samtliga kurser inom Matematik/Tillämpad matematik är professorer, docenter och PhD-kompetenta forskare inom ämnet Matematik/Tillämpad matematik i forskningsmiljö Matematik och tillämpad matematik vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK). 
  • Medverkan av externa forskare med gästföreläsningar och föreläsningsserier är vanlig och välkommen inom kurser organiserat av forskningsmiljön Matematik och tillämpad matematik.
  • Kursutbudet innehåller både kurser inom matematik och inom tillämpad matematik. Många kurser har tillämpad matematiskt interdisciplinärt riktat innehåll nyttig för forskarstuderande och kolleger både inom matematik och inom andra ämnen. Studenter och kolleger från andra lärosäten, forskningsmiljöer eller näringslivet är också välkomna på samtliga forskarkurser som anordnas av forskningsmiljön Matematik och tillämpad matematik vid Mälardalens högskola.
  • Forskarkurser inom forskningsmiljön Matematik och tillämpad matematik i Västerås organiseras i lämpliga format mest effektiva för deltagare och lärare. Många kurser kan även läsas helt eller delvis på distans vid behov. 
  • Alla kurser ges på engelska eller svenska baserat på överenskommelse mellan deltagarna och föreläsarna. Litteraturen och de flesta av de källor som används för forskarkurser i matematik och tillämpad matematik finns på engelska.
  • Forskarutbildningskurser inom Matematik/tillämpad matematik normallt antingen ingår som kurser som ges enbart inom ramen för forskarutbildning utan att ingå i utbud på avancerat (master) nivå, eller är kurser av dubbelanvändning som ingår både i forskarutbildning och även i masterprogramen i matematik/tillämpad matematik vid MDH (med utökat examination för dem forskarstuderande som tar kursen). Flertal forskarutbildningkurser undervisas därför regelbundet inom ramen för dem två internationella masterprogram inom Matematik/tillämpad matematik, Master's programme in Engineering Mathematics och Master's prgoramme in Financial Engineering, som ges, utvecklas och forskningsbaseras av Matematik och tillämpad matematik forskningsmiljö (MAM) vid UKK, MDH. Detta stärker anknytning mellan forskning, forskarutbildning och utbildning på grund- och avancerat nivå inom ämnet och huvudområdet Matematik/tillämpad matematik.  

  

Forskarutbildningskurser i ämnet anordnade av forskningsmiljön Matematik och Tillämpad matematik under senaste flera år (från och med 2014) (planerade, pågående eller genomförda)

Kurser under 2019

Universal algebra and the Diamond Lemma

(Universell algebra och Reuterlemmat)

Omfattning i poäng: 7,5 p.

Startdatum: VT 2019

Slutdatum: HT 2019

Kursansvarig: Lars Hellström

Examinator: Lars Hellström

 

Functional analysis

(Funktionsanalys)

Omfattning i poäng: 7,5 p.

Startdatum: Februari 2019

Slutdatum: Juni 2019

Kursansvarig: Linus Carlsson

Examinator: Linus Carlsson

 

An algebraic method for pricing financial derivates

(Algebraisk metod för prissättning av finansiella derivator)

Omfattning i poäng: 3 p.

Startdatum: VT 2019

Slutdatum: VT 2019

Kursansvarig: Anatoliy Malyarenko

Examinator: Anatoliy Malyarenko

 

Modern stochastic processes: overview and applications

(Moderna stokastiska processer: översikt och tillämpningar)

Omfattning i poäng: 3hp

Startdatum: VT2019

Slutdatum: VT2019

Kursansvarig: Dmitrii Silvestrov

Examinator: Sergei Silvestrov, Dmitrii Silvestrov

 

Quantitative Estimation of Characteristic Parameters in Demography: Methods, Models, Techniques and Simulations with Computer Programs 

(Kvantitativ uppskattning av karakteristiska parametrar i demografi: metoder, modeller, tekniker och simuleringar med datorprogram)

Omfattning i poäng: 3 hp

Startdatum: VT 2019

Slutdatum: HT 2019

Kursansvarig: Sergei Silvestrov,

Examinator: Sergei Silvestrov

(Gästföreläsare: Professor Christos Skiadas (Technical University of Crete, Chania, Greece))

 

Elements of q-calculus and fractional q-calculus

(Grundläggande q-kalkyl och q-differentialkalkyl)

Omfattning i poäng: 3 hp

Startdatum: VT 2019

Slutdatum: VT 2019

Kursansvarig: Sergei Silvestrov,

Examinator: Sergei Silvestrov

(Gästföreläsare: Professor Predrag Rajković, Department for Mathematics and Informatics, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, Serbia)

 

Computational and Analytical methods in Engineering

(Beräknings- och analysmetoder i teknik)

Omfattning i poäng: 3 hp

Startdatum: VT 2019

Slutdatum: VT 2019

Kursansvarig: Sergei Silvestrov, Milica Rancic

Examinator: Sergei Silvestrov

 

Kurser under 2018

Algebraic Theory of Semigroups

Omfattning i poäng: 3 hp

Startdatum: HT 2017

Slutdatum: VT 2018

Kursansvarig: professor Sergei Silvestrov

Examinator: professor Sergei Silvestrov

(Gästföreläsare: Professor Melnija Mitrovic (University of Niš, Serbia))

 

Orthogonal polynomials

Omfattning i poäng: 3 hp

Startdatum: HT 2017

Slutdatum: VT 2018

Kursansvarig: professor Sergei Silvestrov

Examinator: professor Sergei Silvestrov

(Gästföreläsare: Professor em Sten Kajiser (Uppsala University, Sweden))

 

Stochastic Differential Equations

Omfattning i poäng: 7,5 hp

Startdatum: March 1, 2018

Slutdatum: June 1, 2018

Kursansvarig: Linus Carlsson

Examinator: Linus Carlsson

 

Renewal theory for perturbed stochastic processes

Omfattning i poäng: 7,5 hp

Startdatum: VT 2018

Slutdatum: HT 2018

Kursansvarig: professor em Dmitrii Silvestrov, professor Sergei Silvestrov

Examinator: professor em Dmitrii Silvestrov, professor Sergei Silvestrov

(Kontakt: silvestrov@math.su.se, sergei.silvestrov@mdh.se)

 

An algebraic method for pricing financial derivatives

Omfattning i poäng: 3 hp

Startdatum: HT 2018 

Slutdatum: HT 2018

Kursansvarig: professor Anatoliy Malyarenko

Examinator: professor Anatoliy Malyarenko

(Kontakt: anatoliy.malyrenko@mdh.se)

 

Advanced Numerical Analysis for Engineering

Omfattning i poäng: 3 hp

Startdatum: HT 2018

Slutdatum: HT 2018

Kursansvarig: Milica Rancic, professor Sergei Silvestrov

Examinator: professor Sergei Silvestrov

(Kontakt: milica.rancic@mdh.se, sergei.silvestrov@mdh.se)

 

Lie polynomials in q-deformed algebras

Omfattning i poäng: 3 hp

Startdatum: HT 2018

Slutdatum: HT 2018

Kursansvarig: professor Sergei Silvestrov

Examinator: professor Sergei Silvestrov

(Kontakt: sergei.silvestrov@mdh.se)

(Gästföreläsare: Dr. Rafael Reno Cantuba, Department of Mathematics and Statistics, De La Salle University, Manila, Philipins)

 

Quandles and algebra of Knots

Omfattning i poäng: 3 hp

Startdatum: HT 2018

Slutdatum: HT 2018

Kursansvarig: professor Sergei Silvestrov, 

Examinator: professor Sergei Silvestrov

(Gästföreläsare: Associate Professor Mohamed Elhamdadi (University of South Florida, Tampa, USA))

 

Lie algebras

Omfattning i poäng: 7,5 hp

Startdatum: HT 2018 (September 24, 2018)        

Slutdatum: VT 2019

Kursansvarig: Johan Richter

Examinator: Johan Richter, professor Sergei Silvestrov

(Kontakt: johan.richter@mdh.se, sergei.silvestrov@mdh.se)

 

Kurser under 2017

Perturberade Markovkedjor och tillämpningar (Perturbed Markov Chains and Applications) 

Omfattning i poäng: 7,5 hp

Startdatum: VT 2017

Slutdatum: HT 2017

Kursansvarig: professor em Dmitrii Silvestrov, professor Sergei Silvestrov

Examinator: professor em Dmitrii Silvestrov, professor Sergei Silvestrov

(Kontakt: silvestrov@math.su.se, sergei.silvestrov@mdh.se)

 

Algebraic Theory of Semigroups

Omfattning i poäng: 3 hp

Startdatum: HT 2017

Slutdatum: VT 2018

Kursansvarig: professor Sergei Silvestrov

Examinator: professor Sergei Silvestrov

(Gästföreläsare: Professor Melnija Mitrovic (University of Niš, Serbia))

 

Orthogonal polynomials

Omfattning i poäng: 3 hp

Startdatum: HT 2017

Slutdatum: VT 2018

Kursansvarig: professor Sergei Silvestrov

Examinator: professor Sergei Silvestrov

(Gästföreläsare: Professor em Sten Kajiser (Uppsala University, Sweden))

 

Interpolation: Theory and some Applications 

Gästföreläsare: Professor em Nathan Kruglyak (Linköping universitet)

Examinator: Professor Sergei Silvestrov

Omfattning: 3 HP

Kursperiod: HT 2017

Kontakt: sergei.silvestrov@mdh.se

(forskarstuderande inom matematik och tillämpad matematik vid MDH och andra lärosäten kan gå kursen)

 

Kurser under 2016 och 2017

Markovkedjor och semi-Markovprocesser med tillämpningar (Markov chains and semi-Markov processes with applications)

Kursansvarig: Professor em Dmitrii Silvestrov (MDH, SU) 

Examinator: Professor em Dmitrii Silvestrov (MDH, SU) 

Omfattning: 7,5 HP

Kursperiod: HT 2016

Kontakt: silvestrov@math.su.se

(forskarstuderande inom matematik och tillämpad matematik vid MDH och andra lärosäten kan gå kursen)

 

Partiella differentialekvationer (Partial differential equations)

Kursansvarig: Dr. Linus Carlsson (MDH) 

Examinator: Dr. Linus Carlsson (MDH)  

Omfattning: 7,5 HP

Kursperiod: HT 2016

Kontakt: linus.carlsson@mdh.se

(forskarstuderande inom matematik och tillämpad matematik vid MDH och andra lärosäten kan gå kursen)

 

Dynamiska system och iterativa processer (Dynamical Systems and Iterative Processes)

Kursansvarig:  Professor Sergei Silvestrov  (MDH)

Examinator: Professor Sergei Silvestrov

Omfattning: 7,5 HP

Kursperiod: HT 2016/VT 2017

Kontakt: sergei.silvestrov@mdh.se

(forskarstuderande inom matematik och tillämpad matematik vid MDH och andra lärosäten kan gå kursen)  

 

Tillämpade Algebraiska strukturer (Applied Algebraic structures)

Kursansvarig:  Professor Sergei Silvestrov  (MDH)

Examinator: Professor Sergei Silvestrov

Omfattning: 7,5 HP

Kursperiod: HT 2016

Kontakt: sergei.silvestrov@mdh.se

(forskarstuderande inom matematik och tillämpad matematik vid MDH och andra lärosäten kan gå kursen)  

 

VT 2016, 2017

Matematik bakom internet (Mathematics of Internet)

Kursansvarig:  Professor Sergei Silvestrov, Christopher Engström

Examinator:  Professor Sergei Silvestrov, Christopher Engström

Omfattning: 7,5 HP

Kursperiod: VT 2016, (LP1), VT 2017

Kontakt:  sergei.silvestrov@mdh.se

(Kursen undervisas inom ramen för Masterprogrammet i Teknisk matematik. Forskarstuderande inom matematik eller andra ämnena, akademier vid MDH och andra lärosäten kan gå kursen (med utökade examination))

 

Biomatematik och bioinformatik (Biomathematics and bioinformatics)

Kursansvarig: Professor Sergei Silvestrov, Karl Lundengård, Christopher Engström

Examinator: Professor Sergei Silvestrov

Omfattning: 7,5 HP

Kursperiod: VT 2016 (LP2), VT 2017

Kontakt:  sergei.silvestrov@mdh.se

(Kursen undervisas inom ramen för Masterprogrammet i Teknisk matematik. Forskarstuderande inom matematik eller andra ämnena, akademier vid MDH och andra lärosäten kan gå kursen (med utökade examination))

 

Wavelets

Kursansvarig:  Professor Sergei Silvestrov

Examinator:  Professor Sergei Silvestrov

Omfattning: 7,5 HP

Kursperiod: VT 2016, (LP2), VT 2017

Kontakt: sergei.silvestrov@mdh.se

(Kursen undervisas inom ramen för Masterprogrammet i Teknisk matematik. Forskarstuderande inom matematik eller andra ämnena, akademier vid MDH och andra lärosäten kan gå kursen (med utökade examination))

 

 

Kurser under 2015

Heltalspartitioner (Integer partitions)

Kursansvarig: Professor Kimmo Eriksson

Examinator: Professor Kimmo Eriksson

Omfattning: 7,5 HP

Kursperiod: VT 2015

Kontakt: kimmo.eriksson@mdh.se

(forskarstuderande inom matematik och tillämpad matematik vid MDH och andra lärosäten kan gå kursen)

Integrationstheori (Integration theory)

Kursansvarig: Linus Carlsson

Examinator: Linus Carlsson, Professor Sergei Silvestrov

Omfattning: 7,5 HP

Kursperiod: VT 2015

Kontakt: linus.carlsson@mdh.se, sergei.silvestrov@mdh.se

(forskarstuderande inom matematik och tillämpad matematik vid MDH och andra lärosäten kan gå kursen)

Matematik bakom internet (Mathematics of Internet)

Kursansvarig: Professor Sergei Silvestrov, Karl Lundengård, Christopher Engström

Examinator: Professor Sergei Silvestrov

Omfattning: 7,5 HP

Kursperiod: VT 2015

Kontakt:  sergei.silvestrov@mdh.se

(Kursen undervisas inom ramen för Masterprogrammet i Teknisk matematik. Forskarstuderande inom matematik eller andra ämnena, akademier vid MDH och andra lärosäten kan gå kursen (med utökade examination))

Biomatematik och bioinformatik (Biomathematics and bioinformatics)

Kursansvarig: Professor Sergei Silvestrov, Karl Lundengård, Christopher Engström

Examinator: Professor Sergei Silvestrov

Omfattning: 7,5 HP

Kursperiod: VT 2015

Kontakt:  sergei.silvestrov@mdh.se

(Kursen undervisas inom ramen för Masterprogrammet i Teknisk matematik. Forskarstuderande inom matematik eller andra ämnena, akademier vid MDH och andra lärosäten kan gå kursen (med utökade examination))

Kurser under 2014

Wavelets

Kursansvarig: Professor Anatoliy Malyarenko 

Examinator: Professor Anatoliy Malyarenko

Omfattning: 7,5 HP

Kursperiod: VT 2014

Kontakt: anatoliy.malyarenko@mdh.se eller sergei.silvestrov@mdh.se

(forskarstuderande inom matematik och tillämpad matematik vid MDH och andra lärosäten kan gå kursen)

Grafteori, nätverk och tillämpningar (Graph theory, Networks and Applications)

Kursansvarig: Professor Sergei Silvestrov

Examinator: Professor Sergei Silvestrov

Omfattning: 7,5 HP

Kursperiod: VT 2014

Kontakt:  sergei.silvestrov@mdh.se

(Kursen undervisas inom ramen för Masterprogrammet i Teknisk matematik. Forskarstuderande inom matematik eller andra ämnena, akademier vid MDH och andra lärosäten kan gå kursen (med utökade examination))

Biomatematik och bioinformatik (Biomathematics and bioinformatics)

Kursansvarig: Professor Sergei Silvestrov

Examinator: Professor Sergei Silvestrov

Omfattning: 7,5 HP

Kursperiod: VT 2014

Kontakt:  sergei.silvestrov@mdh.se

(Kursen undervisas inom ramen för Masterprogrammet i Teknisk matematik. Forskarstuderande inom matematik eller andra ämnena, akademier vid MDH och andra lärosäten kan gå kursen (med utökade examination))

Matematik bakom internet (Mathematics of Internet)

Kursansvarig: Professor Sergei Silvestrov

Examinator: Professor Sergei Silvestrov

Omfattning: 7,5 HP

Kursperiod: VT 2014

Kontakt:  sergei.silvestrov@mdh.se

(Kursen undervisas inom ramen för Masterprogrammet i Teknisk matematik. Forskarstuderande inom matematik eller andra ämnena, akademier vid MDH och andra lärosäten kan gå kursen (med utökade examination))