Kurser

I listan nedan finns länkar till kurser inom ämnet matematik/tillämpad matematik med bland annat kursplan, aktuella kurstillfällen, kurslitteratur och information hur du anmäler dig.

De flesta kurser har också en kurshemsida där du kan läsa lite mer om kursen samt hitta material från tidigare kurstillfällen. Information för enskilda kurstillfällen går att se på respektive kursers Blackboardsidor om du är registrerad på kursen och har tillgång till kursens blackboardsida. I de fall Blackboard inte används hänvisas till kursens hemsida.

Du kan även finna extentor från tidigare kurstillfällen antingen genom kurshemsidan eller via tentor i menyn till vänster.

Kursnamn Poäng Kurskod Nivå Kurshemsida
Abstrakt Algebra 7,5 MMA501 A Hemsida
Analys för lärare, fortsättningskurs 7,5 MMA405 A  
Analysens grunder 7,5 MMA503 A Hemsida
Analytisk finans | 7,5 MMA707 A Hemsida
Analytisk finans II 7,5 MMA708 A Hemsida
Analytisk finans med MATLAB 7,5 MAA312 G Hemsida
Att lära och förstå matematiska begrepp 7,5 MMA011 G  
Biomatematik och bioinformatik 7,5 MAA135 G Hemsida
Differential- och integralkalkyl III 7,5 MMA128 G Hemsida
Differentialekvationer för lärare 7,5 MMA022 G  
Differentialekvationer, grundkurs 7,5 MAA316 G Hemsida
Differentialekvationer med finansiella tillämpningar 7,5 MMA712 A Hemsida
Differentialekvationer och transformmetoder 7,5 MAA134 G Hemsida
Diskret matematik 7,5 MMA122 G Hemsida
Diskret matematik, fortsättningskurs 7,5 MMA500 A Hemsida
Dynamiska system, iterativa processer och algoritmer 7,5 MAA154 G Hemsida
Envariabelkalkyl 7,5 MAA151 G Hemsida
Examensarbete i matematik 30,0 MMA692 A  
Examensarbete i matematik 15,0 MMA690 A  
Examensarbete i matematik 15,0 MMA290 G  
Examensarbete i matematik för senarelärare 15,0 MMA491 A  
Examensarbete i matematik för tidigarelärare 15,0 MAA404 A  
Flervariabelkalkyl 7,5 MAA152 G Hemsida
Forskningsorientering i matematik/tillämpad matematik 7,5 MAA136 G Hemsida
Förberedande repetitionskurs i matematik 5,0 MMA100 Förb. Hemsida
Försäkringsmatematik 7,5 MMA713 A Hemsida
Grafteori, nätverk och tillämpningar 7,5 MAA600 A Hemsida
Integrationsteori 7,5   F Hemsida
Introduktion till finansiell matematik 7,5 MAA303 G Hemsida
Java och analytisk finans 15,0 MMA710 A Hemsida
Kalkyl II 7,5 MAA305 G Hemsida
Kalkyl, fortsättningskurs 7,5 MAA142 G Hemsida
Kalkyl, grundkurs 7,5 MAA141 G Hemsida
Kvantberäkningar och information 7,5 MAA509 A Hemsida
Linear Algebra 7,5 MAA153 G Homepage
Linjär algebra 7,5 MMA129 G Hemsida
Markovkedjor och semi-Markov processer med tillämpningar 7.5   F Hemsida
Matematik grundkurs 7,5 MAA121 G Hemsida
Matematik i förskoleklassen 7,5 MAA090 G  
Matematik i årskurs 1-3 7,5 MAA091 G  
Matematikdidaktik 7,5 MAA405 A  
Matematiken bakom internet 7,5 MAA507 A Hemsida
Matematikens idéhistoria 7,5 MMA019 G  
Matematisk logik med datainriktning 7,5 MMA130 G Hemsida
Numeriska metoder 7,5 MMA132 G Hemsida
Numeriska metoder med MATLAB 7,5 MMA307 G Hemsida
Operationsanalys 7,5 MAA315 G Hemsida
Optimering 7,5 MAA700 A Hemsida
Ortogonala polynom 7,5   F Hemsida
Partiella differentialekvationer 7,5   F Hemsida
Portföljteori I 7,5 MAA314 G Hemsida
Portföljteori II 7,5 MMA705 A Hemsida
Preparandkurs i matematik 3 MAA108 G Hemsida
Problemlösning och geometri 7,5 MAA402 A  
Projektarbete i matematik 7,5 MMA291 G Hemsida
Projektarbete i matematik 7,5 MAA691 A Hemsida
Programvara för matematisk statistik och finansiell verksamhet 7,5 MAA709 A Hemsida
Sannolikhetslära 7,5 MMA306 G Hemsida
Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 MMA018 G  
Sannolikhetslära och statistisk teori 7,5 MAA131 G Hemsida
Simulering 7,5 MAA313 G Hemsida
Statistisk inferensteori 7,5 MMA308 G Hemsida
Stokastiska processer 7,5 MMA701 A Hemsida
Tal och algebra, fortsättningskurs 7,5 MAA403 A  
Tidsserieanalys 7,5 MMA702 A Hemsida
Tillämpad matematik 7,5 MAA508 A Hemsida
Tillämpad matrisanalys 7,5 MAA704 A Hemsida
Tillämpade algebraiska strukturer 7,5 MAA601 A/F Hemsida
Vektoralgebra 7,5 MAA150 G Hemsida
Vektoralgebra, grundkurs 7,5 MAA140 G Hemsida
Wavelets 7,5 MAA603 A/F Hemsida