Forskning

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) bedriver nationellt och internationellt framstående forskning inom ämnet Matematik/Tillämpad matematik

Forskningsmiljön MAM i Matematik och Tillämpad matematik vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) är en stark forskningsmiljö både nationellt och internationellt som har huvudansvar för forskning och forskarutbildning inom huvudområdet och ämnet Matematik/Tillämpad matematik vid Mälardalens högskola

Vid Mälardalens högskolan utgör forskningsmiljön Matematik och Tillämpad matematik (UKK) forskningsbas för samtliga utbildningar inom huvudområdet Matematik/Tillämpad matematik, för teknik och ekonomi, samt bidrar till samtliga etablerade forskningsinriktningar och andra akademier vid Mälardalens högskolan genom interdisciplinär samverkan och samarbete inom forskning, forskarutbildning och grundutbildning.

Forskningsmiljön Matematik och Tillämpad matematik är indelad i fyra grupper

 • Stochastic processes, Statistics and Financial Engineering (finansmatematik)
 • Algebra och analys med tillämpningar
 • Teknisk matematik (Engineering Mathematics)
 • Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

som bedriver forskning och utbildning inom

 • matematisk statistik, stokastiska processer och finansiell matematik
 • teknisk matematik,
 • diskretmatematik, spelteori och modellering av beteende och kultur,
 • matematisk analys och funktionalanalys,
 • algebra,
 • tillämpad matrisanalys, operatoranalys och operatoralgebra,
 • icke-kommutativ analys och icke-kommutativ geometri,
 • dynamiska system,
 • matematisk inlärningsteori,
 • optimering och operationsanalys

och tillämpningar av matematik framförallt inom

 • inbygda system, robotik, datavetenskap, informationsteknik, kommunikationsteknik
 • bioinformatik, hälsoteknik, medicinsk teknik, livsvetenskap
 • finans och ekonomi
 • fysik och relaterade till fysik naturvetenskapliga och tekniska ämnen som elektonik, miljöteknik, energiteknik och resursoptimering

Läs mer om forskningsmiljön Matematik och Tillämpad matematik

Läs mer om ämnet Matematik/Tillämpad matematik

Vetenskaplig ledare för forskningsmiljön Matematik och Tillämpad matematik är

Professor Sergei Silvestrov