Forskningsmiljön Matematik och Tillämpad matematik

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) bedriver nationellt och internationellt framstående forskning inom ämnet Matematik/Tillämpad matematik

Forskningsmiljön Matematik och Tillämpad matematik vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) är en stark forskningsmiljö både nationellt och internationellt som har huvudansvar för forskning och forskarutbildning inom huvudområdet och ämnet Matematik/Tillämpad matematik vid Mälardalens högskola.

Vid Mälardalens högskolan utgör Matematik och Tillämpad matematik (UKK) forskningsbas för samtliga utbildningar inom huvudområdet Matematik/Tillämpad matematik, för teknik, ekonomi och lärarutbildningar, samt bidrar till samtliga etablerade forskningsinriktningar och andra akademier vid Mälardalens högskolan genom interdisciplinär samverkan och samarbete  inom forskning, forskarutbildning och grundutbildning.

Forskningsmiljön Matematik och Tillämpad matematik är indelad i fyra grupper som bedriver forskning och utbildning inom matematik och dess tillämpningar: 

  • Stochastic processes, Statistics and Financial Engineering (finansmatematik),
  • Diskret matematik med spelcentrum,
  • Teknisk matematik (Engineering Mathematics),
  • Algebra och analys med tillämpningar

Vetenskaplig ledare för forskningsmiljön Matematik och Tillämpad Matematik

Professor Sergei Silvestrov

Läs mer om ämnet Matematik/Tillämpad matematik

Några av UKK:s projekt inom Matematik/Tillämpad matematik

Visar 1 artiklar

Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
Diskret matematik med Spelcentrum Kimmo Eriksson EU-NEST (FP6)
Stokastiska processer på heltalspartitioner Diskret matematik med Spelcentrum Kimmo Eriksson Vetenskapsrådet
FUSION - Featured Europe and South Asia Mobility Network Teknisk Matematik Sergei Silvestrov EU-Erasmus Mundus