Tillfället avgör – ny avhandling om hur patienter är delaktiga i sin vård på akutmottagning

2010-05-04 | Forskning/Samverkan

Det är tillfället som avgör om en patient är delaktig i sin vård på akutmottagningen. Detta trots att såväl Hälso- och sjukvårdslagen som Socialstyrelsens årsrapport (2009) betonar patientdelaktighet. Vårdarnas tid och mängden patienter är det som påverkar möjligheten att vara delaktig. Det visar en ny avhandling skriven av Catharina Frank, adjunkt vid Mälardalens högskola, som ger en bild av hur patientdelaktighet uppfattas av patienter och vårdare på akutmottagningen.

Catharina Frank som själv har ett förflutet som akutsjuksköterska, är numera verksam vid akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola samt är doktorand vid Linnéuniversitetet i Växjö. På fredag 7 maj försvarar hon sin doktorsavhandling vid Linnéuniversitetet.

Avhandlingen bygger på fyra studier och presenterar även ett nyutvecklat och testat frågeformulär för att utvärdera patientdelaktighet. Bland annat har patientdelaktighet utvärderats av 356 patienter vårdade på tre akutmottagningar i Mellansverige. Resultaten beskriver att patienters och vårdares gemensamma strävan för delaktighet innebär goda förutsättningar som respekt, tid samt ömsesidig delaktighet mellan patient och vårdare.

– Att patienter möter respekt, får tid och information är inte att vara delaktig, utan för det krävs också att båda parter tar initiativ och är aktiva i någon mening, säger Catharina Frank. Ömsesidig delaktighet fordrar dessutom vårdares vilja samt fungerande yttre omständigheter. Patienter uppfattar goda förutsättningar, men att den ömsesidiga delaktigheten kan förbättras.

Avhandlingen visare också att yngre patienter tycks kämpa i högre grad än äldre för delaktighet i sin vård.

Titeln på avhandlingen är ”Tillfället gör delaktighet - en studie om patienters och vårdares erfarenheter av patientdelaktighet på akutmottagning. En deskriptiv, metodutvecklande och utvärderande studie”.

Avhandlingen kan beställas från Linnaeus University Press, 0470-708267 eller lupress@lnu.se.

Mer information: Catharina Franck, catharina.frank@mdh.se

Läs mer: Pressmeddelande Linnéuniversitetet