Hur engagerar de sina studenter? – Ta del av de pedagogiska vinnarnas koncept

2013-05-09 | Forskning/Samverkan Utbildning

I samband med Akademisk högtid 26 april tilldelades de tre MDH-lärarna Niklas Friedler, Hillevi Gavel och Eric Hansen det nyinstiftade Pedagogiska priset. Den 15 maj är du välkommen att lyssna till hur dessa tre vinnare ser på sitt pedagogiska arbetssätt.

 

Det Pedagogiska priset delas ut till personer som har visat på framstående pedagogiska insatser inom grund- och avancerad utbildning. Av 22 nominerade valdes Niklas Friedler, adjunkt i produktion, design och logistik, Hillevi Gavel, adjunkt i matematik/tillämpad matematik och Eric Hansen, lektor i psykologi ut som vinnare.
 

Ta del av de tre vinnarnas pedagogik 15 maj

Ta chansen att få nya pedagogiska idéer! 15 maj kl. 9.30-11.30 på MDH i Västerås har du möjlighet att ta del av hur Niklas Friedler, Hillevi Gavel och Eric Hansen ser på sin pedagogik och hur de använder den i praktiken. Dessutom finns möjlighet att ställa frågor och diskutera ämnet med de tre pristagarna under ledning av moderator Peter Gustafsson, prodekan för utbildning.
 

Niklas Friedler Det personliga engagemanget är av avgörande betydelse

Niklas Friedlers pedagogik utgår från hans erfarenheter från näringslivet, bl.a. som produktchef vid ABB och konstruktör/projektledare vid Volvo. Det personliga engagemanget är av avgörande betydelse och Niklas lägger stor vikt vid att studenterna ska känna en tillit till att han gör allt för att studenterna ska kunna lära sig så bra som möjligt. Han anser också att klimatet i undervisningen har stor betydelse där inga frågor negligeras, utan alla är lika viktiga och relevanta. Niklas är lyhörd och flexibel och förändrar ofta sina föreläsningar så att de blir så bra som möjligt för studenterna.

Hillevi GavelFrågor

Hillevi Gavels grundsyn är att undervisningen alltid ska utgå från studenten. Detta innebär att ta reda på var studenterna befinner sig, vilka förkunskaper de har och vad de anser om svårighetsgraden. Hillevi varierar sitt sätt att undervisa så att det ska passa så många studenter som möjligt och inom all undervisning uppmuntrar hon studenterna att ställa frågor även under pågående föreläsningar.

Eric Hansen Övningar ger färdighet – praktiska inslag i undervisning

Eric Hansens pedagogiska arbetssätt baseras på övertygelsen om att aktiva studenter har roligare och lär sig mer. Han använder sig av konkreta exempel och demonstrationer som vävar ihop teori och praktik. Det ger förståelse för värdet av teoretiska kunskaper och hur dessa kan tillämpas i vardagen. Tydliga beskrivningar av forskning ger studenterna möjlighet att kritiskt granska vetenskapliga bevis och dra sina egna slutsatser. Humor är också en viktig del i hans undervisning.