Studentombudsmannen – ett nytt stöd för studenterna

2010-08-19 | Student

Från och med i höst har Mälardalens högskola en egen studentombudsman. Marie Wallin ska hjälpa enskilda studenter i sina kontakter med högskolan, se till att de får svar på sina frågor och ta till vara på deras synpunkter om högskolans verksamhet.

Som en följd av att regeringen nyligen avskaffat kårobligatoriet, alltså skyldigheten för studenter att tillhöra en studentkår, har Mälardalens högskola anställt en studentombudsman för att på så sätt förstärka studentinflytandet.

- Studentkåren kommer fortsätta att hjälpa studenter att hitta rätt inom högskolan, men det blir en service för de som är medlemmar i kåren. Nu behövs ett komplement till det arbetet eftersom alla studenter inte kommer att vara kårmedlemmar längre, säger Marie Wallin.

I egenskap av studentombudsman hoppas hon bli ett bra stöd för studenterna, en person de kan vända sig till om de till exempel behöver snabb hjälp med vem de ska kontakta i en viss fråga eller kanske känner sig felaktigt behandlade. Studentombudsmannen kommer dock inte att vara ett regelrätt ombud för studenterna utan mera av en gemensam ingång i högskolan som ger dem ett enhetligt och korrekt bemötande.

- Jag tror det är viktigt att man är utåtriktad, empatisk och en bra lyssnare i den här rollen. Och att man har sinne för att organisera och hitta utvecklingsmöjligheter, säger Marie.

Tidigare MDH-student

Förutom att hjälpa studenter ska hon samla in och föra statistik över olika synpunkter om högskolans verksamhet. Tanken är att högskolan sedan ska gå vidare med dessa synpunkter som ett led i sitt kvalitetsarbete.

Kombinationen av att jobba serviceinriktat med människor och samtidigt få analysera och tolka statistiskt material var det som främst lockade Marie att söka tjänsten som studentombudsman. Hon känner väl till Mälardalens högskola eftersom hon tidigare arbetat som examenshandläggare här och även har läst högskolans beteendevetenskapliga program.

- Jag trivs väldigt bra på högskolan och ser fram emot den nya utmaningen som studentombudsman, berättar Marie Wallin.

Läs mer om studentombudsmannen

Radiointervju med Marie Wallin