Studenter i samproduktion på riktigt

2016-11-15 | Utbildning Student Forskning/Samverkan

Digital teknik för att avgöra om avfallskärl behöver tömmas, förslag på hur möten kan genomföras mer effektivt samt gerillamarknadsföringsaktiviteter. Det var bara några av de förslag som magisterstudenterna i företagsekonomi gav nio representanter från Vafabmiljös koncernledning i samband med att de presenterade sina grupparbeten i kursen Projektledning och förändringsarbete nyligen.

 

Kursen, som syftar till att träna metodik för att identifiera och analysera en organisations utmaningar och förbättringspotential, leddes i år av Anette Hallin och Michelle Åberg. Studenterna har, utifrån material de samlat in om och från Vafabmiljö, gjort en ”diagnos” och det var utifrån denna som de utformade sina förbättringsförslag.

Företagets representanter lyssnade med intresse och uttryckte stor uppskattning över de idéer studenterna presenterade.

"En blodtransfusion direkt in i organisationen" och "en väl investerad förmiddag", var några av kommentarerna från Vafabmiljö.

 

För mer information, kontakta Anette Hallin.