VFU (fältarbete) för Folkhälsoprogrammet

Den verksamhetsförlagda utbildningen (fältarbetet), med kurstiteln ”Hälsofrämjande arbete – tillämpning”, är en tillämpning av det hälsofrämjande arbetet. Kursen som är 10 veckor lång, inkluderar en fältarbetsperiod på fem veckor och genomförs under termin 5 på utbildningen.

Fältarbetet syftar till att du ska skaffa dig fördjupade kunskaper om genomförandet av hälsofrämjande arbete ute i samhället. Du ska även förstå hur folkhälsofrågor tydliggörs i arbetslivet samt vilka lagar och regler inom olika organisationer och myndigheter som har betydelse för människors hälsa.

Exempel på fältarbetsplatser

  • Kommuner (folkhälsoplanerare, skolhälsovårdsteam etc.)
  • Landsting (folkhälso- och/eller samhällsmedicinsk enhet).
  • Statliga myndigheter (Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Vägverket m.fl.)
  • Företagshälsovården
  • Företag (personalavdelning eller motsvarande)
  • Ideella organisationer (t.ex. SISU Idrottsutbildarna)

Kontaktperson

Lena Hallström, kontaktperson för kursen "Hälsofrämjande arbete – tillämpning”